Reference

ČEZ, a. s.

ČEZ, a.s .
Jungmanova 29
111 48 Praha 1

V Praze dne, 3.4.1997

Vážení kolegové,

V roce 1995 a 1996 zabezpečovala firma STAMONT, družstvo formou dodávky "na klíč" rekonstrukci domu č. 5 na Fügnerově nám. v Praze 2 včetně výstavby nových podzemních garáží, klubu a fitcentra ve dvorním prostoru.

Náročnou rekonstrukci s velkým množstvím podchytávek nosných konstrukcí, se složitými zemními pracemi ve stísněných prostorách a s minimálními plochami pro zařízení staveniště provedlo STAMONT, družstvo ve smluvených termínech a v dobré kvalitě.

STAMONT, družstvo zajišťovalo dále inženýrskou a projektovou činnost, dodávky technologie (TS, VZT, výtahy, kuchyně, bazén, sauna) a interiéru (vybavení klubu).

Při zabezpečování daného úkolu postupovalo STAMONT, družstvo profesionálně a vlastní kolaudační řízení proběhla bez problémů - předávalo se a kolaudovalo se ve třech etapách.

ČEZ, a.s. vyslovila s prací firmy STAMONT spokojenost a i v současné době spolu obě společnosti spolupracují na dalších rekonstrukcí objektů ČEZ.

ZA ČEZ a.s. SMP:

Ivan Janda