Realizované projekty

Rekonstrukce objektu ČEZ, a.s.

Fügnerovo náměstí 5
Nové Město
Praha 2

Rekonstrukce všech podlaží kancelářského objektu s dobudováním nových podzemních garážových stání a rekonstrukcí dvorního objektu na klubové a relaxační centrum.

Rekonstrukce "dvorního objektu" - dřívější tančírny a později skladu - uvnitř blokové zástavby. Původní část přibližně z roku 1900, dostavba a přestavba prováděny kolem roku 1930. Jedná se o jednopodlažní halový objekt, zastřešený plochými střechami se sedlovými světlíky. Stávající objekt byl zachován včetně zastřešení, byl však celý podchycen (obvodové nosné zdivo, nosný skelet) a v prostorách pod objektem byly vybudovány podzemní garáže s patnácti stáními a obslužnými prostorami pro gastronomické a relaxační provozy.

Rekonstruovaný objekt slouží jako víceúčelový pro zaměstnance ČEZ. Je zde umístěno klubové zařízení včetně gastronomického provozu, relaxační centrum s tělocvičnou, saunou a posilovnou a technické provozy společnosti (reprocentrum). Provoz je navržen jako bezbariérový, výškové rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi jsou řešeny osobními a nákladním výtahem.