Reference

SAFINA

SAFINA akciová společnost
Vestec u Prahy
252 42 Jesenice u Prahy

Vestec, dne 23. října 1997

Vážení kolegové,

velice rád využívám možnosti vyjádřit Vám své poděkování za provedení stavebních prací při rekonstrukci prodejny ve Vojtěšské ulici. Oceňuji přitom náročnost akce jako celku i realizace jejich dílčích částí. O zdaru výsledného díla mne přesvědčilo slavnostní otevření prodejny a celková prohlídka.

Chtěl bych Vám proto nejenom za sebe , ale i jménem spolupracovníků tlumočit naše upřímné poděkování. Mohu konstatovat, že svého úkolu jste se zhostili s přístupem naprosto profesionálním. I Vaší nemalou zásluhou jste tak přispěli ke vzniku díla, které dlouhou dobu bylo v praxi jen předpokladem a vzdálenou vidinou.

Jeho dokončení pro nás znamená velký přínos ke zkvalitnění prodeje námi vyráběného sortimentu a představuje další z řady reprezentativních prodejních míst.

S díky a přáním dalších osobních a pracovních úspěchů vám i kolektivu spolupracovníků zdraví

Ing. Jan Jindrák
generální ředitel