Reference

Rodninný dům

Ladislav Nohynek
Na květnici 27
140 00 Praha 4

V Praze dne 15.6.1995

Vážení kolegové,

STAMONT, družstvo provádělo pro mne v roce 1994 a 1995 rekonstrukci RD v Praze 4, Svážné ulici č. 1.

Náročnost rekonstrukce byla v tom, že v rodinném domě byla po celou dobu rekonstrukce užívána jedna bytová jednotka.

Časově a koordinačně náročnou práci zvládli pracovníci družstva STAMONT kvalitně, a včas ke spokojenosti objednavatele.

Ladislav Nohynek